ITPUB论坛-中国最专业的IT技术社区

 
 注册
热搜:
查看: 2292|回复: 7

[SQL] 求助,怎么优化带有多个exists语句,调整过滤顺序

[复制链接]
论坛徽章:
8
2014年新春福章
日期:2014-02-18 16:50:09马上有车
日期:2014-02-18 16:50:09优秀写手
日期:2014-05-16 06:00:302014年世界杯参赛球队: 瑞士
日期:2014-06-06 13:30:382014年世界杯参赛球队: 法国
日期:2014-06-13 11:24:50巨蟹座
日期:2015-08-09 10:01:31马上加薪
日期:2014-11-04 14:21:17复活蛋
日期:2014-12-01 15:10:24
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-12-3 18:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SELECT billing_cycle_id,month_id,settle_detail_id,cust_id,section_id,order_finish_date,calc_charge,prd_inst_id,service_nbr,prd_id,prd_completed_date,real_sett_cycle_id,sett_flag,reason
  from settle_order_detail_795 a  
    where a.month_id=201711
and exists(SELECT 1 from serv_mon_795_disconnect b,TB_CRMDB_CUST_201711 c
      where a.cust_id=c.cust_id and c.certi_number=b.certi_number
       and months_between( to_date('201711','yyyymm'),to_date(b.month_id,'yyyymm') ) = any(0,1,2))
and a.prd_id = 80000045
and a.month_id=substr(a.prd_completed_date,0,6)
and a.sett_flag<>3
and not exists (select 1 from tb_pty_agent_ofr_type_rel e
where a.cur_ofr_id = e.ofr_id  and e.ref_dem_type_id = any (1049,1050,1057,1058) )
and not exists (SELECT 1 from serv_mon_795_201711 d
where a.prd_inst_id = d.serv_id and d.payment_mode = 1 )怎么修改SQL,让它最后才去过滤  not exists (SELECT 1 from serv_mon_795_201711 d
where a.prd_inst_id = d.serv_id and d.payment_mode = 1 ) ;因为前面所有的执行都很快,执行出来的结果集也就100多条数据,但一加上最后那个 not exists 语句就好慢。
尝试写了 /*+leading(a,c,b)*/ 仍然没效果。


认证徽章
论坛徽章:
168
SQL数据库编程大师
日期:2016-01-13 10:30:43SQL极客
日期:2013-12-09 14:13:35SQL大赛参与纪念
日期:2013-12-06 14:03:45最佳人气徽章
日期:2015-03-19 09:44:03现任管理团队成员
日期:2015-08-26 02:10:00秀才
日期:2015-07-28 09:12:12举人
日期:2015-07-13 15:30:15进士
日期:2015-07-28 09:12:58探花
日期:2015-07-28 09:12:58榜眼
日期:2015-08-18 09:48:03
2#
发表于 2017-12-4 15:57 | 只看该作者
两个计划发出来

使用道具 举报

回复
认证徽章
论坛徽章:
8
2009新春纪念徽章
日期:2009-01-04 14:52:28祖国60周年纪念徽章
日期:2009-10-09 08:28:002010新春纪念徽章
日期:2010-03-01 11:07:24ITPUB9周年纪念徽章
日期:2010-10-08 09:32:25ITPUB十周年纪念徽章
日期:2011-11-01 16:23:262013年新春福章
日期:2013-02-25 14:51:24沸羊羊
日期:2015-03-04 14:51:522015年新春福章
日期:2015-03-06 11:57:31
3#
发表于 2017-12-4 19:04 来自手机 | 只看该作者
各表多少数据?各子查询返回多少数据?

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
487
秀才
日期:2015-09-09 10:33:01秀才
日期:2015-11-23 10:03:12秀才
日期:2015-11-23 10:03:12状元
日期:2015-11-23 10:04:09举人
日期:2015-11-23 10:04:09秀才
日期:2016-01-06 14:10:21秀才
日期:2016-01-06 14:10:21秀才
日期:2016-01-06 14:10:21秀才
日期:2016-01-06 14:10:21秀才
日期:2016-01-06 14:10:21
4#
发表于 2017-12-4 22:23 | 只看该作者
既然已经知道去掉这个条件会很快而且结果很小,那么就用 WITH tmp_data as (SELECT /*+ MATERIALIZE */ .... --- 去掉NOT EXIST的其他部分)
然后在此基础上再加上NOT EXISTS条件。

使用道具 举报

回复
认证徽章
论坛徽章:
8
2009新春纪念徽章
日期:2009-01-04 14:52:28祖国60周年纪念徽章
日期:2009-10-09 08:28:002010新春纪念徽章
日期:2010-03-01 11:07:24ITPUB9周年纪念徽章
日期:2010-10-08 09:32:25ITPUB十周年纪念徽章
日期:2011-11-01 16:23:262013年新春福章
日期:2013-02-25 14:51:24沸羊羊
日期:2015-03-04 14:51:522015年新春福章
日期:2015-03-06 11:57:31
5#
发表于 2017-12-5 15:52 | 只看该作者
试试这个呢:
SELECT /*+ no_push_subq(@subq1)*/ billing_cycle_id,month_id,settle_detail_id,cust_id,section_id,order_finish_date,calc_charge,prd_inst_id,service_nbr,prd_id,prd_completed_date,real_sett_cycle_id,sett_flag,reason
  from settle_order_detail_795 a  
    where a.month_id=201711
and exists(SELECT 1 from serv_mon_795_disconnect b,TB_CRMDB_CUST_201711 c
      where a.cust_id=c.cust_id and c.certi_number=b.certi_number
       and months_between( to_date('201711','yyyymm'),to_date(b.month_id,'yyyymm') ) = any(0,1,2))
and a.prd_id = 80000045
and a.month_id=substr(a.prd_completed_date,0,6)
and a.sett_flag<>3
and not exists (select 1 from tb_pty_agent_ofr_type_rel e
where a.cur_ofr_id = e.ofr_id  and e.ref_dem_type_id = any (1049,1050,1057,1058) )
and not exists (SELECT /*+ no_unnest qb_name(subq1)*/ 1 from serv_mon_795_201711 d
where a.prd_inst_id = d.serv_id and d.payment_mode = 1 )

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
8
2014年新春福章
日期:2014-02-18 16:50:09马上有车
日期:2014-02-18 16:50:09优秀写手
日期:2014-05-16 06:00:302014年世界杯参赛球队: 瑞士
日期:2014-06-06 13:30:382014年世界杯参赛球队: 法国
日期:2014-06-13 11:24:50巨蟹座
日期:2015-08-09 10:01:31马上加薪
日期:2014-11-04 14:21:17复活蛋
日期:2014-12-01 15:10:24
6#
 楼主| 发表于 2017-12-6 10:38 | 只看该作者
sqysl 发表于 2017-12-5 15:52
试试这个呢:
SELECT /*+ no_push_subq(@subq1)*/ billing_cycle_id,month_id,settle_detail_id,cust_id,s ...

谢谢。可行。
很快了。

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
8
2014年新春福章
日期:2014-02-18 16:50:09马上有车
日期:2014-02-18 16:50:09优秀写手
日期:2014-05-16 06:00:302014年世界杯参赛球队: 瑞士
日期:2014-06-06 13:30:382014年世界杯参赛球队: 法国
日期:2014-06-13 11:24:50巨蟹座
日期:2015-08-09 10:01:31马上加薪
日期:2014-11-04 14:21:17复活蛋
日期:2014-12-01 15:10:24
7#
 楼主| 发表于 2017-12-6 10:46 | 只看该作者
newkid 发表于 2017-12-4 22:23
既然已经知道去掉这个条件会很快而且结果很小,那么就用 WITH tmp_data as (SELECT /*+ MATERIALIZE */ ... ...

谢谢,你的方法更简便。可行。

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
20
ITPUB元老
日期:2005-02-28 12:57:002012新春纪念徽章
日期:2012-02-13 15:10:582012新春纪念徽章
日期:2012-02-13 15:10:582012新春纪念徽章
日期:2012-02-13 15:10:582012新春纪念徽章
日期:2012-02-13 15:10:58马上有车
日期:2014-02-19 11:55:14马上有房
日期:2014-02-19 11:55:14马上有钱
日期:2014-02-19 11:55:14马上有对象
日期:2014-02-19 11:55:142012新春纪念徽章
日期:2012-02-13 15:10:58
8#
发表于 2017-12-8 14:52 | 只看该作者
Try this product, you will get a solution automatically:

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

TOP技术积分榜 社区积分榜 徽章 团队 统计 知识索引树 积分竞拍 文本模式 帮助
  ITPUB首页 | ITPUB论坛 | 数据库技术 | 企业信息化 | 开发技术 | 微软技术 | 软件工程与项目管理 | IBM技术园地 | 行业纵向讨论 | IT招聘 | IT文档 |
  | | |
CopyRight 1999-2011 itpub.net All Right Reserved. 北京盛拓优讯信息技术有限公司版权所有 联系我们 网站律师 隐私政策 知识产权声明
 北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802021510 广播电视节目制作经营许可证:编号(京)字第1149号
  
快速回复 返回顶部 返回列表
 • http://www.qqtmb.com/5580/64417.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/2673.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/345276.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/56772.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/3625.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/234573.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/37256.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/554273.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/454773.html
 • http://www.qqtmb.com/5580/244767.html
 • http://www.qqtmb.com/KU110/36326.html
 • http://www.qqtmb.com/KU110/17143.html
 • http://www.qqtmb.com/KU110/445171.html
 • http://www.qqtmb.com/KU110/3172.html
 • http://www.qqtmb.com/KU110/374615.html
 • http://www.qqtmb.com/KU10/2361.html
 • http://www.qqtmb.com/KU10/357743.html
 • http://www.qqtmb.com/KU10/555252.html
 • http://www.qqtmb.com/KU10/71211.html
 • http://www.qqtmb.com/KU10/437244.html
 • http://www.qqtmb.com/dG10/735.html
 • http://www.qqtmb.com/dG10/547654.html
 • http://www.qqtmb.com/dG10/563165.html
 • http://www.qqtmb.com/dG10/56636.html
 • http://www.qqtmb.com/dG10/734677.html
 • http://www.qqtmb.com/G20/51572.html
 • http://www.qqtmb.com/G20/4135.html
 • http://www.qqtmb.com/G20/45212.html
 • http://www.qqtmb.com/G20/62632.html
 • http://www.qqtmb.com/G20/22636.html
 • http://www.qqtmb.com/G21/556576.html
 • http://www.qqtmb.com/G21/7136.html
 • http://www.qqtmb.com/G21/44261.html
 • http://www.qqtmb.com/G21/26261.html
 • http://www.qqtmb.com/G21/665735.html
 • http://www.qqtmb.com/GH22/72632.html
 • http://www.qqtmb.com/GH22/317221.html
 • http://www.qqtmb.com/GH22/7733.html
 • http://www.qqtmb.com/GH22/613157.html
 • http://www.qqtmb.com/GH22/3647.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/521664.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/44157.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/23611.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/26577.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/562.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/47225.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/125556.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/31475.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/527544.html
 • http://www.qqtmb.com/GH32/53712.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/55436.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/575457.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/2355.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/5237.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/747422.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/37654.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/465525.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/732255.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/21566.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/11312.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/6353.html
 • http://www.qqtmb.com/fH32/74173.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/67341.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/145454.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/474715.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/6316.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/24351.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/1352.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/67341.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/145454.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/474715.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/6316.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/24351.html
 • http://www.qqtmb.com/PL200/1352.html
 • http://www.qqtmb.com/PLeff/273367.html
 • http://www.qqtmb.com/PLeff/57316.html
 • http://www.qqtmb.com/PLeff/6325.html
 • http://www.qqtmb.com/PLeff/41626.html
 • http://www.qqtmb.com/PLeff/514325.html
 • http://www.qqtmb.com/PLeff/34513.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/227.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/64265.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/63541.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/116717.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/31334.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/77477.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/62236.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/33524.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/47223.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/512757.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/633625.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/547652.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/273417.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/45424.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/7643.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/74135.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/262453.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/325626.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/141547.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/256133.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/36712.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/471163.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/252526.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/145111.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/115777.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/32651.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/555473.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/14461.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/552.html
 • http://www.qqtmb.com/m1905/761253.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/65336.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/466135.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/424351.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/147235.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/467436.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/164153.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/472151.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/11444.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/424625.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/253632.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/662713.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/217247.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/737532.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/1625.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/2545.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/2671.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/1411.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/114763.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/331212.html
 • http://www.qqtmb.com/mm105/557771.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/76236.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/357762.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/466572.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/733627.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/1263.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/135567.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/32355.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/746252.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/72661.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/216724.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/511452.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/1576.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/54314.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/143657.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/677414.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/2727.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/4471.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/43142.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/16.html
 • http://www.qqtmb.com/jb123/521.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/15563.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/535641.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/131425.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/242633.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/135214.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/41513.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/625536.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/577442.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/36615.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/26563.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/15563.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/535641.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/131425.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/242633.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/135214.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/41513.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/625536.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/577442.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/36615.html
 • http://www.qqtmb.com/qqzy/26563.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/162652.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/272142.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/71157.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/176637.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/214247.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/67372.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/7375.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/375.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/734514.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/77312.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/226661.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/475214.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/16664.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/127162.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/234763.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/172342.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/71652.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/436.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/335662.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/436216.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/755247.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/53116.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/77513.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/137.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/433673.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/316552.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/43633.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/346336.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/661211.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/724526.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/316617.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/6475.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/243217.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/4255.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/175355.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/436735.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/725367.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/54155.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/622227.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/3714.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/547364.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/155245.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/75232.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/74621.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/742631.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/6513.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/11762.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/534217.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/355753.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/215532.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/7261.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/56621.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/225475.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/413534.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/73437.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/147374.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/556416.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/211431.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/41366.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/472376.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/5652.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/3161.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/6314.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/74427.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/6256.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/541524.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/414756.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/77221.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/25516.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/264367.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/15172.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/242224.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/372773.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/511613.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/757635.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/437667.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/35754.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/4.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/727775.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/736631.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/452375.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/11.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/4251.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/5525.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/72234.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/44674.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/151646.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/763643.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/124715.html
 • http://www.qqtmb.com/qq123/1441.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/631531.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/3146.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/66722.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/6462.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/25757.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/773665.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/631531.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/3146.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/66722.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/6462.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/25757.html
 • http://www.qqtmb.com/yqwz/773665.html
 • http://www.qqtmb.com/HO15p/325731.html
 • http://www.qqtmb.com/HO15p/6741.html
 • http://www.qqtmb.com/HO15p/1133.html
 • http://www.qqtmb.com/HO15p/72273.html
 • http://www.qqtmb.com/HO15p/334636.html
 • http://www.qqtmb.com/HO15p/31217.html
 • http://www.qqtmb.com/HO112/731225.html
 • http://www.qqtmb.com/HO112/161555.html
 • http://www.qqtmb.com/HO112/32743.html
 • http://www.qqtmb.com/HO112/35257.html
 • http://www.qqtmb.com/HO112/137155.html
 • http://www.qqtmb.com/HO112/163125.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/751521.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/633.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/534221.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/75627.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/6525.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/166434.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/71734.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/73314.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/263455.html
 • http://www.qqtmb.com/HO13/23351.html
 • http://www.qqtmb.com/GD560/7116.html
 • http://www.qqtmb.com/Jp09/345275.html
 • http://www.qqtmb.com/Jp09/443423.html
 • http://www.qqtmb.com/Jp09/726164.html
 • http://www.qqtmb.com/Jp09/553575.html
 • http://www.qqtmb.com/hd1168/55147.html
 • http://www.qqtmb.com/GD560/625727.html
 • http://www.qqtmb.com/hd1168/5511.html
 • http://www.qqtmb.com/hd1168/11345.html
 • http://www.qqtmb.com/Jp09/36641.html
 • http://www.qqtmb.com/hd1168/542137.html
 • http://www.qqtmb.com/GD560/7122.html
 • http://www.qqtmb.com/GD560/51116.html
 • http://www.qqtmb.com/Jp09/111332.html
 • http://www.qqtmb.com/hd1168/346663.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/57546.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/4434.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/2427.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/76465.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/176525.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/53637.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/15771.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/65416.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/665337.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/56675.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/12622.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/14325.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/2431.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/572646.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/54514.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/16322.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/23636.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/17141.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/3457.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/46265.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/23263.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/36412.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/262.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/7637.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/241342.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/624136.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/1731.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/453344.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/173641.html
 • http://www.qqtmb.com/48917/5232.html
 • http://www.qqtmb.com/38912/161512.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/323351.html
 • http://www.qqtmb.com/28911/6617.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/245754.html
 • http://www.qqtmb.com/58910/34.html
 • http://www.qqtmb.com/PDFax/463571.html
 • http://www.qqtmb.com/PDFar/42126.html
 • http://www.qqtmb.com/PDFax/1273.html
 • http://www.qqtmb.com/PDFab/32356.html
 • http://www.qqtmb.com/PDFac/61.html
 • http://www.qqtmb.com/PDFas/171773.html
 • http://www.qqtmb.com/dE12/755137.html
 • http://www.qqtmb.com/dE12/64722.html
 • http://www.qqtmb.com/dE12/52611.html
 • http://www.qqtmb.com/dE12/22413.html
 • http://www.qqtmb.com/dE12/54676.html
 • http://www.qqtmb.com/dE12/377275.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/426613.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/726236.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/56721.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/24413.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/754751.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/31542.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/66376.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/31711.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/71723.html
 • http://www.qqtmb.com/dEor/43515.html
 • 北京赛车pk10 申博官网 北京赛车pk10 六台宝典现场开奖 北京赛车pk10历史记录 北京赛车开奖 北京赛车预测 949494开奖结果今晚 威尼斯人线上娱乐 手机投注平台 幸运28投注技巧 pk10助赢软件 北京pk10百度鼎盛彩票网 北京赛车聚彩 北京pk10如何稳杀3码 pk10稳赢方法 pk10定位计划 pk10包赢计划群